Har du rätt verktyg? - Goava Sales Intelligence

13 juni 2017
Tillbaka till översikten

Hur skapar företag förutsättningar för sina säljare att lyckas?

I en tid när marknaden ställer allt högre krav på relevans i marknadskommunikationen och när B2B-köpare aktivt undviker säljare för att genomföra köpprocessen på egen hand, så är B2B-säljarnas jobb svårare än någonsin. Utan rätt verktyg förlängs säljprocesserna och aktivitetsnivån sjunker.

Sales acceleration är ett område som växer kraftigt. Det är ett samlingsnamn för teknologier som sales intelligence, marketing automation, e-signering, offerthantering, mm. Det alla dessa har gemensamt är att de handlar om att korta ner säljprocesser och hjälpa företag att sälja mer intelligent.

En undersökning av den amerikanska B2B-marknaden visar att amerikanska bolag kommer investera cirka 7 000 USD* per säljare och år i sales acceleration-teknologi. Detta är en hög nivå jämfört med vad svenska företag investerar i sales acceleration i dagsläget, men man bör dessutom betänka att nivån väntas öka närmaste åren. Samt att detta belopp inte ens inrymmer investeringar i CRM-system(!)

För oss vittnar detta om en växande insikt om att B2B-sälj har förändrats i grunden under senare år. Gamla formler fungerar inte längre lika bra och framgångsrika säljorganisationer behöver ge sina säljare rätt förutsättningar för att upprätthålla sin både sin aktivitets- och kvalitetsnivå. Även i Norden ökar investeringarna i sales acceleration och säljorganisationer ställs inför en avvägning mellan att investera i nya säljare eller att satsa på att skapa bättre förutsättningar när de vill öka försäljningen.

Vill man förstå mer om den här teknologin finns det flera vägar att gå. I Sverige finns Vainu och Goava. Från USA finns bolag som Datafox och Infer.

Idag finns det enkla och snabba sätt att maximera förutsättningarna för din säljorganisation att bli framgångsrik.

* Källor: insidesales.com, Harvard Business Review (https://hbr.org)

Vill du veta mer om Goava?

Boka in en personlig rundtur i plattformen.

Boka demo