Bedriftsinformasjon for B2B-selgere

Selg smartere: – jobb datadrevet og prioriter riktig

Bearbeid riktig bedrift, følg kundene dine i sanntid, gjør effektiv research. Goavas plattform anbefaler bedrifter til B2B-selgere.

Slik gjør dere CRM-systemet attraktivt å bruke

18 desember 2019
Tilbake til bloggoversikten

CRM er hjertet i en salgsorganisasjon. Systemet danner grunnlaget for at B2B-selgerne skal kunne jobbe strategisk og ha god oversikt over kunder og prospekter. Men hvordan sikrer du som salgssjef at selgerne bruker CRM-systemet? I dag gir vi deg våre beste tips – følg med!

Et Customer Relationship Management-system (CRM) er et fantastisk verktøy for organisering, styring og administrasjon av bedriftens kunder/kunderelasjoner. I dag bruker de fleste B2B-organisasjoner et CRM-system. Likevel er det mange salgssjefer som strever med å få selgerne til å bruke systemet riktig.

Et vanlig problem med CRM-systemer er bruksgraden. Salgssjefer prøver hardt å få selgerne til å bruke systemet riktig. Et problem det snakkes mindre om, er kvaliteten på dataene som ligger i systemet.

Problemer du sikkert har støtt på:

 1. Dubletter

  På grunn av dårlig integrasjon med CRM-systemet. Mange verktøy/plattformer kan integreres med et CRM-system, men integrasjonene sjekker ikke nødvendigvis om dataene som importeres, ligger i systemet fra før.

  Det mangler en tydelig arbeidsmåte. Alle registrerer opplysninger på ulike måter.

  Manuell import av lister – umulig å unngå dubletter.

  Hva fører det til? Tapte forretningsmuligheter, dårlig salgsprosess, redusert bruksgrad og i verste fall dårlig omdømme knyttet til merkevaren, siden flere selgere kontakter samme prospekter.

 2. Manuell registrering

  Med andre ord mye bortkastet tid. Hvis selgerne må oppdatere data manuelt, tar det tid de ellers kunne brukt på å selge. Dessuten fører det til at selgerne ikke bruker CRM-systemet i så stor grad som de burde.

  Hva blir konsekvensen? I tillegg til at bedriften sløser bort tid på ting som kunne vært automatisert, gjør det jobben din utrolig vanskelig. Hvordan skal du kunne følge opp selgerne hvis dataene i systemet ikke stemmer?

 3. Manuell research

  Selv om CRM-systemet inneholder mye data, er ikke data det samme som innsikt. Dataene forteller ikke selgerne når de bør kontakte et prospekt, hva de skal si, eller hvem de skal kontakte.

Hvordan løser en integrasjon med en Sales Intelligence-plattform det ovennevnte problemet?

Mange spør oss hvorfor B2B-organisasjoner bør integrere CRM-systemet sitt med en plattform som Goava. Vi kunne gjort det enkelt og bare sagt at det løser de tre ovennevnte problemene, men vi vil gjerne gå litt mer i dybden.

For det første minimerer det antall plattformer selgerne må jobbe med. Ved å kombinere mulighetene som ligger i en bedriftsdatabase, med åpne og offentlige data samt CRM gir du selgerne et CRM-system som oppdateres automatisk.

Har du ikke tid til å lese? Last ned vår veiledning i Sales Intelligence her.

For det andre minimerer det risiko for dårlig datakvalitet og eliminerer dubletter. Glem manuell import og risiko for at selgerne registrerer opplysninger i CRM-systemet på ulike måter. Få oppdatert og RIKTIG informasjon som øker verdien av CRM-systemet, slik at det blir selgernes beste venn.

Dessuten tilfører det CRM-systemet …

En bedriftsdatabase

Du får mulighet til å søke blant Norges bedrifter – rett fra CRM-systemet. Finn nye prospekter basert på kriterier som du selv velger. Eller hvorfor ikke opprette en liste basert på de beste kundene dine?

Hvis du vil vite mer om hvilke utvalg det er mulig å gjøre, kan du her lese mer om hvordan vi jobber i Goava.

Men en bedriftsdatabase er ikke nok. For å kunne jobbe med datadrevne triggere trenger du også mulighetene som ligger i åpne og offentlige data.

Åpne data

tekst fra hjemmesiden, vises i Goava som ”Hva sier de på sin hjemmeside?”
nyheter om f.eks. ny CFO, ekspansjon, organisatoriske endringer m.m.
sosiale medier
webteknologi, les mer her
kontaktinformasjon fra hjemmesider
Offentlige data
regnskap
adresser
styre
eierinformasjon / sentrale personer
registrerte varemerker
kjøretøydata
Fordelen ved å samle alt på ett sted er at selgerne ikke trenger å jobbe med flere ulike plattformer og verktøy, men finner all nødvendig informasjon på samme sted.

Ikke overbevist?

Kjøpernes atferd har endret seg. Internett gir kjøperne mulighet til å komme lenger i kjøpsprosessen uten å ta kontakt med en selger. Her kan dere lese mer om hvordan dere bør møte dagens kjøpere. De beste selgerne vet mer om prospektene sine enn prospektene selv gjør. Som selger må man kunne identifisere prospektenes største utfordringer samt vise at man har løsningen på dem – før de kommer så langt selv.

Bruk av data i salgsprosessen gjør at selgerne kan slutte å basere seg på magefølelsen og i stedet ta beslutninger på grunnlag av data.

Boka demo

Continue to our site

Ok
Cancel

På vår site använder vi cookies. Om du vill fortsätta antar vi att du accepterar detta.