Spara tid och öka relevansen och kvalitén på dina leads

Med Goava har vi minskat tiden som säljarna lägger på prospektering med 57%. Samt ökat relevansen och kvalitén på våra leads med 100%. Vi sparar tid och startar säljdialoger med relevanta företag inom vår Ideal Customer Profile.

Be better online logo
Sandro Estivhu

CSO & Partner

Kom igång med Goava