Enento Group kasvattaa omistustaan Sales Intelligence -yhtiö Goavassa

13 toukokuuta 2022
Palaa yleisnäkymään

 

Enento Groupin strategiaan kuuluu B2B-myynnin ja markkinoinnin palveluratkaisujen vahvistaminen. Tähän tavoitteeseen yhtiö pyrkii investoimalla ruotsalaiseen palveluntarjoajaan Goava Sales Intelligence AB:hen. Yhtiöiden välillä vuonna 2021 solmitun sopimuksen mukaisesti Enento Group tähtää Goavan suurimmaksi osakkeenomistajaksi merkitsemällä yhtiön uusia etuoikeutettuja osakkeita.

24.6.2021 Enento hankki Goavaan ensimmäisen investoinnin ja hankki 38,3 % omistusosuuden. Etuoikeutettujen osakkeiden merkintähinta oli noin 38,4 miljoonaa Ruotsin kruunua. Tänään 10.5.2022 Enento on päättänyt 19,2 miljoonan Ruotsin kruunun lisäsijoituksesta, jolla yhtiö saavuttaa 44,1 %:n omistusosuuden. Suunnitelmana on hankkia kaikki Goavan ulkona olevat osakkeet vuoden 2025 aikana, mikäli liiketoiminta kehittyy asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Tähän mennessä Goavan liiketoiminta on kehittynyt liiketoimintasuunnitelman mukaisesti ja edellytykset seuraavalle investoinnille ovat täyttyneet. Liiketoimintasuunnitelman seuraava vaihe on laajentaa myyntiorganisaatiota Pohjoismaissa ja jatkaa olemassa olevan palvelutarjonnan kehittämistä.

Investointi kasvattaa Enento Groupin näkyvyyttä Pohjoismaissa nousevalla ja nopeasti kasvavalla sales intelligence -liiketoiminta-alueella. Yritykset investoivat voimakkaasti CRM-palvelualustoihin, ja Sales intelligence -palvelutarjooma on keino lisätä näiden sijoitusten tuottoa tuomalla lisäarvoa CRM-tietojen hyödyntämiseen. Se yhdistää asiakkaiden omat asiakastiedot ulkoiseen dataan tarjoten tietoa ja ymmärrystä B2B-myynnin ja asiakkaiden vuorovaikutuksen lisäämiseksi.

”Sales intelligence on nouseva yritystiedon palvelutarjooma, ja se on keskeinen alue tavoitteessamme tulla Pohjoismaiden johtavaksi yritystiedon toimittajaksi. Ensimmäisestä sijoituksesta lähtien olemme nähneet palvelun arvon asiakkaillemme sekä vahvat synergiavaikutukset yhdistettynä olemassa olevaan portfolioomme. Odotan innolla, että pääsemme yhdessä vahvistamaan myyntiorganisaatiotamme Pohjoismaissa”, sanoo Siri Hane, Enento Groupin Business Insight -liiketoiminta-alueen johtaja.

”Olemme iloisia Enenton lisäsijoituksesta Goavaan. Tämä tarkoittaa sitä, että yhteistyömme ja kumppanuutemme tiivistyvät ja B2B-asiakkaamme hyötyvät entistä enemmän meidän ja Enenton yhteisestä Sales intelligence -palvelutarjoomasta. Sales intelligencen ja CRM-ratkaisujen yhdistelmästä on tarkoitus tulla B2B-myynnin ja -markkinoinnin paras käytäntö. Yhdessä Enenton kanssa luomme lisäarvoa pohjoismaisille yrityksille”, toteaa Jonas Ehne, Goava Sales Intelligence AB:n toimitusjohtaja ja perustaja.

 

Lyhyesti Enento Groupista

 

Enento-ryhmä perustuu tiedonvaihtoon ja tietoon maan aineiston käytöstä vuonna 1905. Enento-aineistoa ja -tietoa tietojen mallintajien analyysistä sekä tiedoista lukujen ja otoksen vuorovaikutuksesta. Esimerkiksi digitaalista käsittelyä tarjoavat yrittäjä ja kuluttajayrittäjä, mukaan lukien talouskäsittelijä ja yrittäjä ja yrittäjäkäsittelijä. Enento-konsernilla on 450 asiakasta Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa.

 

 

 

 

 

Oletko utelias tietämään enemmän Goavasta?

Varaa henkilökohtainen esittely.

VARAA DEMO