4 saker ni INTE bör göra för att bevara en trygg säljkultur

31 oktober 2023
Tillbaka till översikten
 

En sund säljkultur är avgörande för att bygga och bibehålla ett starkt varumärke. Det är viktigt att ert säljteam är professionella, etiska och fokuserade på att leverera hög kvalitet och god kundservice. Men om er säljkultur är skadlig kan det få allvarliga konsekvenser för hur kunderna uppfattar ert varumärke. Om du är Försäljningschef är det ditt ansvar att se till att ni har en uppmuntrande, ärlig och positiv kultur.  I det här blogginlägget kommer vi gå igenom fyra saker som bör undvikas för att bevara en sund och trygg säljkultur. Låt oss ta en närmare titt! 


1. Aggressiv försäljningsteknik
2. Fokus på fel målgrupp
3. Dålig kommunikation
4. Bristande etik

1. Aggressiv försäljningsteknik
Ett tydligt tecken på en skadlig säljkultur är om era säljare uppmuntras till att använda aggressiva försäljningstekniker, såsom att pressa kunderna till att köpa eller skapa en känsla av brådska. Det kan leda till att kunderna känner sig lurade eller manipulerade och väljer att handla någon annanstans. Hur många gånger har man inte hört säljchefer säga  "Gör allt för att stänga affären". Men om du som Försäljningschef pushar ditt säljteam för hårt kan teamet börja känna en press och börja lova saker som de inte kan hålla.

2. Fokus på fel målgrupp
Det är även viktigt att era säljare tar sig tid att lyssna på kundens behov och säljer produkter som matchar dessa. Om era säljare försöker sälja till fel målgrupp eller tvingar produkten på kunder som inte är intresserade, kan det skada er kundrelation. Dessutom, om era säljare fokuserar för mycket på att stänga en affär som inte är gynnsam i längden, kan det också få negativ inverkan på kundernas förtroende för ert varumärke.

3. Dålig kommunikation
Dålig kommunikation och samordning mellan avdelningar kan också skada er säljkultur och kundupplevelsen. Om era säljare inte kommunicerar och samarbetar väl med andra avdelningar, såsom Customer Success, produktutveckling eller marknad, kan det uppfattas som att ert varumärke är oorganiserat och oprofessionellt. Kanske borde säljarna alltid ha ett möte med tilldelad Customer Success Manager eller liknade när man har stängt en affär? Det kan förbättra "överlämningen"  och potentiellt minska risken för churn då ingen information försvinner på vägen. Har det kommit fram värdefull feedback från ett kundmöte som kan vara bra för marknad att ha koll på? För det vidare! COMMUNICATION IS KEY! 

4. Bristande etik
Slutligen, bristande etik kan få allvarliga konsekvenser för ert varumärke. Om era säljare använder oetiska försäljningsmetoder, såsom att undanhålla information eller rent av ljuga om produkten, så  kan kunderna uppfatta er som oärliga och oprofessionella. Detta kan kännas självklart men i tuffare tider är det viktigt att påminna sig själv, som säljchef, att inte uppmuntra ditt säljteam att göra vadsomhelst för att stänga affärer. 

Sammanfattningsvis är det viktigt att ha en sund säljkultur för att bygga och bibehålla ett starkt varumärke. Genom att undvika dessa tecken på en skadlig säljkultur kan ni säkerställa att era kunder har en positiv uppfattning av ert varumärke och att förtroendet för ert varumärke bibehålls.

Vill du veta mer om Goava?

Boka in en personlig rundtur i plattformen.

Boka demo