Tips och kunskap kring B2B-försäljning

C.A.G Ateles minskade tiden de lägger på prospektering med över 50%

Sen Ateles började använda Goava har deras arbetsflöde effektiviserats och de har mer än halverat den tid som de tidigare la på att hitta nya leads.

26 oktober 2021 | Lästid 2 min

Så kunde Contitude spara mer tid på prospektering

Innan tog en halv dag att samla information om prospekt och en halv dag utforska den för att sedan börja kontakta företagen. Med Goava kan Contitude prospekteringen smidigt avklarad och istället fokusera på det som de är bra på.

3 september 2021 | Lästid 2 min

5x snabbare prospektering, ökade mötesbokningar och fler affärer

Adgrowth sparar en hel del tid jämfört med tidigare och prospekterar hela 5x snabbare än innan, vilket har lett till ökade mötesbokningar och fler affärer.

3 september 2021 | Lästid 1 min

Så ökade Mediakraft sin ROI 13x

Tidigare letade säljarna på Mediakraft efter nya prospekt genom annonser i tidningar, utställare på mässor, tv-reklam, utomhusreklam osv. Eftersom det var en manuell process tog det väldigt mycket tid att prospektera. Med Goava hittar de lättare nya företag och spar 50% av sin tid som de nu kan lägga på annat.

3 september 2021 | Lästid 1 min

1900 nya prospekt och 25% nya möten

Den största skillnaden för Workbuster är att de aldrig har slut på prospekts, det finns alltid något företag att bearbeta. De har minskat sin tid på research inför möten och blivit mer effektiva i sin prospektering.

3 september 2021 | Lästid 1 min

Så sparar Webbess tid på att fokusera på rätt företag

Då Webbess erbjuder hemsideabonnemang är det väldigt effektivt för dem att kunna söka efter ex. webbtekniker. De sparar även mycket tid på att kunna fokusera och rikta in deras sig på företag de tror behöver dem.

3 september 2021 | Lästid 1 min

50% fler mötesbokingar och snabbare stängda affärer

Refero hade utmaningar med strukturen att hitta verksamheter som liknade deras egna kunder innan de började använda Goava. Nu har de blivit mer effektiva i att boka möten och stänger affärer allt snabbare.

3 september 2021 | Lästid 2 min

Så kunde Jobtip spara 50% av sin tid på prospektering

Jobtip sparar omkring 50% tid på prospektering. Deras säljare arbetar mer målinriktat och är betydligt mer effektiva när det kommer till att hitta leads.

3 september 2021 | Lästid 1 min

Kraftsam ökade sin ROI 4x efter bara fyra månader

Kraftsam ökade sin ROI 4x efter bara fyra månader

2 september 2021 | Lästid 1 min

Academic Work spar tid på prospektering & kan fokusera på rätt saker

Det Academic work drar mest nytta av är att de kan hitta företag som aldrig annonserar och som de tidigare hade väldigt svårt att hitta. Det finns företag som deras säljare hittar i Goava som de aldrig hade hittat annars.

2 september 2021 | Lästid 1 min