Enento Group fortsätter att investera i Goava Sales Intelligence

10 maj 2022
Tillbaka till översikten

Enento group (där UC, Allabolag och Proff ingår) har idag beslutat om att fortsätta investeringen i Goava Sales Intelligence AB och investerar nu ytterligare 19,2 MSEK i bolaget. I och med detta har Enento Group ett aktieinnehav på 44,1 % i Goava. Planen är att förvärva samtliga utestående aktier under 2025 om Goavas verksamhet fortsätter att utvecklas enligt uppsatta mål.

Investeringen i Goava är ett strategiskt beslut för att stärka erbjudandet inom sälj- och marknadsföringstjänster till företag. Goavas verksamhet har utvecklats enligt plan och därmed fortsätter nu Enento Group sin investering i bolaget. Nästa fas i Goavas affärsplan är att skala upp säljorganisationen i Norden och att fortsätta utveckla de befintliga erbjudandena.

Enento Group meddelade den 24 juni 2021 att man har tecknat avtal om att förvärva en del av, och samtidigt bli största aktieägare i Goava Sales Intelligence AB. Inom ramen för avtalet förvärvade Enento då 38,3 % i bolaget. Teckningskursen för preferensaktierna uppgick till cirka 38,4 miljoner kronor. I och med dagens beslut om att investera ytterligare 19,2 MSEK så har nu Enento Group 44,1% av aktieinnehavet i Goava.

Investeringen accelererar Enentos närvaro på den nordiska marknaden inom det snabbväxande området Sales Intelligence. Företag i Norden investerar idag stort i CRM-plattformar, och Sales Intelligence-tjänsteutbudet är ett sätt att öka avkastningen på dessa investeringar genom att i hög grad öka värdet på CRM-datautnyttjandet genom att ansluta företagens interna data om sina kunder till extern data och information i syfte att öka insikterna och potentiella kunder och därmed öka B2B-försäljningen och kundinteraktionerna.

- Sales Intelligence är ett växande erbjudande inom affärsinformationsdata och är en viktig pusselbit för oss i vårt mål att bli den ledande leverantören av affärsinformation i Norden. Sedan den första investeringen förra året har vi verkligen sett kundvärdet samt flera synergieffekter när dessa tjänster används i kombination med vår befintliga portfölj. Jag ser fram emot att fortsätta resan tillsammans med Goava, säger Siri Hane, Enento Groups affärsområdeschef för Business Insight.

- Vi är mycket glada över att Enento fortsätter investera i Goava. Detta innebär att vi fördjupar vårt partnerskap och att våra B2B-kunder kommer att kunna dra ännu större nytta av den gemensamma kraften i våra erbjudanden. Vi tror att kombinationen av sales intelligence och CRM-lösningar inom en snar framtid kommer att bli en avgörande framgångsfaktor inom B2B-försäljning. Tillsammans med Enento strävar vi efter att skapa och leverera värde till företag över hela Norden, säger Jonas Ehne, CEO och medgrundare av Goava Sales Intelligence AB.

Läs mer om vårt partnerskap med Enento Group
Läs mer Enento Groups initiala investering i Goava

Kort om Enento Group
Enento Group är ett nordiskt företag som försett företag och samhället med information och kunskap sedan 1905. Enento samlar in och omvandlar data och information till analyserade datamodeller och insikter som används i interaktioner mellan människor, företag och samhället i stort. Företagets digitala tjänster hjälper både företag och konsumenter i dagliga beslutsprocesser, så som finansiella processer och försäljnings- och marknadsföringsprocesser. Enento Group har omkring 450 anställda i Finland, Norge, Sverige och Danmark. Företaget hade 2021 en nettoomsättning på 163.5 MEUR och är noterat på Nasdaq Helsinki med tickern ENENTO.

Vill du veta mer om Goava?

Boka in en personlig rundtur i plattformen.

Boka demo