Fler kvinnor till ditt säljteam - Goava Sales Intelligence

12 oktober 2020
Tillbaka till översikten

Vi gästades av ingen mindre än Wilma Eriksson, tidigare Partner Manager på GetAccept, nu aktuell med nya bolaget vloxq. Är du nyfiken på hur vi kan locka fler kvinnor till sälj? Då har du hittat helt rätt! Vi har länkat den inspelade versionen längst ner, men först en liten sammanfattning av innehållet – häng med!

Innehåll:

 • Så ser det ut idag
 • Kunders förväntningar på säljare
 • Kvinnor som framgångsnyckel
 • Så gör ni för att anställa kvinnliga säljare

Så ser det ut idag

Det är inte meningen att detta webinar ska leda till ”män vs. kvinnor” utan snarare att vi ska belysa den möjlighet bolag som har ett jämställt team kan få. Så hur ser det ut idag?

Statistik över kvinnliga säljare i sverige.

39% av alla säljare är kvinnor och vi ser en årlig ökning på 3%. Samtidigt är det bara 21% av kvinnor på c-level.

Men, vad förväntas egentligen av dagens säljare?

Köpare kräver att säljare förstår deras bransch. Relevans är ett måste, 76% av köparna uttrycker ett starkt behov av anpassat content – genom hela köpcykeln. De kräver även att säljaren visar branschspecifika kunskaper. Varför? Inget företag vill köpa någonting av ett företag som inte har förståelse för hur branschen fungerar. Det kanske låter självklart men sanningen är att många företag fortfarande ligger efter när det kommer till att vara pålästa.

Dessutom har antalet beslutsfattare ökat, det har gått från att vara 5,4 personer till att nu vara uppe i nästan 7!

Hela 77% av alla köpare upplever dessutom köpresan som komplex. Med mer information kommer även mer komplexa inköp, köpare som kommer längre genom processen utan en säljare samt högre krav på att säljare ska kunna leverera ett högre värde än tidigare.

För att sammanfatta…

 • Mer komplex köpresa än någonsin tidigare
 • Fler personer i beslutsprocessen
 • Köpare förser sig digitalt med mer information
 • Läser på jämförelsesidor

Leder till att…

 • Köpare är mer pålästa
 • Det ställs högre krav på säljaren - utöver det värde tjänsten ger

Dagens säljare behöver därför kunna…

 • Samarbetar, utmanar och utbildar
 • Utformar lösningar som hjälper kunden nå sina mål
 • Fokuserar på kundens behov

Ha en stark övertalningsförmåga
Influera och påverka kunden
Driva mot resultat

Kvinnor som framgångsnyckel

Statistik - kvinnor har 11% högre win-rate jämfört med män

B2B sales landscape has been shifting in ways that favor women in sales roles. We think the Covid-19 pandemic will lead to a step change in this trend.
Harvard Business Review

Såhär gör du för att anställa kvinnliga säljare

- Uttalad strategi

Ni måste ha en uttalad policy och den måste komma från ”toppen”. Det innebär att det på styrelsenivå och ledningsgruppsnivå behöver fattas beslut och även att det behöver finnas ett jämnställstänk där.

Inför en policy som är kopplad till era affärsmål, det kan ex. vara ett mentorsprogram där yngre talanger får lära sig från de seniora eller där män och kvinnor får lära sig av varandra.

- Ledarskap & lönesättning

Ledarskapet behöver vara individanpassat, coachande, lyhört och uppmuntrande. I undersökningar har det även framkommit att en årlig individuell bonus tillsammans med en fast lön är det som lockar kvinnliga säljare.

- Kulturen

Lyft fram förebilder och era mjuka värden. För kvinnor är teamkänsla viktigt!

- Rekrytering

Ni behöver börja från ”början”. Hitta er första kvinna, via nätverk eller via kontakter. Tänk sedan på er tonalitet när ni skriver annonsen. Byt ex. tävlingsinriktad och målorienterad till kundorienterad och viljan att lyckas. Ta med kvinnor i intervjuprocessen och be era kvinnliga kollegor dela jobbannonsen.

Uppmuntra dessutom era kvinnliga säljare att söka tjänsten (även om de inte uppfyller kraven till 100%). Varför? 78% av kvinnor tror att de måste uppfylla exakt de kraven som står – annars söker de inte.

“Women tend to apply for roles only when they believe they meet 100% of the qualifications listed for the job. Men, on the other hand, apply even when they think they only meet 60%.”
Harvard Business Review

Tack Wilma för att du delade med dig av dina insikter.
Läs mer om GetAccept här.  
Läs mer om Wilmas nya bolag Vloxq här.

Vill du veta mer om Goava?

Boka in en personlig rundtur i plattformen.

Boka demo