SEO för B2B-företag - vad bör man tänka på?

27 augusti 2019
Tillbaka till översikten

Vi träffade Gabriella Gall, Marknadschef på Pixel Nordic och intervjuade henne kring sökmotoroptimering, SEO. Vad är skillnaden mellan SEO och SEM? Och vilka utmaningar står svenska B2B-företag inför? Det och mycket mer i veckans inlägg – häng med!

Pixel Nordic hjälper nordiska bolag att synas på en global marknad genom bättre användarupplevelse och ökad ROI, med SEO i fokus, sedan 2013. Pixel grundades av Henrik Vikström, Gabriella Gall, Viktor Calmhede och Olof Klarin och är en svenskägd byrå med sexton anställda i Stockholm.

Då Pixel Nordic är ett bolag utan säljavdelning, syftar hundra procent av marknadsföringen till att generera långsiktiga och hållbara relationer, både vad gäller kunder och anställda. Men vi fokuserar även mycket på ett tredje ben, vilket är partnersamarbeten. Gabriellas fokus sedan hon gick in i bolaget, för cirka två år sedan, har varit och är fortfarande, att stärka varumärket genom employer branding, att skapa långsiktiga kundrelationer samt att generera långsiktiga samarbeten med partners som delar Pixels vision.

Skillanden mellan SEO och SEM
Innan vi går in mer på sökmotoroptimering tänker vi att vi reder ut två begrepp som brukar ge en del frågetecken. Nämligen vad skillnaden mellan SEO och SEM är. 

SEM står för Search Engine Marketing och är ett samlingsbegrepp som innefattar Paid Search, mer specifikt det köpta söket såsom Google Ads och Bing Ads. Du som annonsör betalar helt enkelt för synlighet, medan SEO delvis är ett optimeringsarbete som syftar till förbättrad ranking i det organiska sökresultatet.

SEO står för Search Engine Optimization, eller sökmotoroptimering på svenska. När du arbetar med SEO arbetar du ofta med innehåll, teknik och länkanskaffning. Vad gäller SEO är insatserna långsiktiga. Man kan förvänta sig att se resultat av sitt SEO arbete inom 6-12 månader.

Stort kunskapsgap inom B2B-sektorn för SEO
- Det jag har noterat under mina år som konsult, är generellt en okunskap kombinerat med väldigt mycket fördomar kring SEO – framförallt inom segment som är relativt digitalt omogna såsom B2B. I praktiken ser vi att de har ett inifrån och ut perspektiv, vilket leder till att de inte handlar om vad potentiella kunder söker efter, säger Gabriella. 

Gabriella fortsätter att berätta om utmaningarna för B2B-bolag. 

- Rent konkret ser jag ett relativt stort kunskapsgap inom B2B-sektorn för SEO. Det är helt enkelt en utmaning för B2B-bolag att skapa och bibehålla rätt informationsflöden kring SEO. Jag ser även en utmaning i att mäta och utvärdera digitala insatser för B2B pågrund utav de komplexa och ibland långa säljcyklerna. I ett renodlat B2C-case vet vi exakt vad och när vi får avkastning per investerad annonskrona.

Så kommer du igång med SEO
Först och främst måste vi titta på bolagets digitala mognad. Framgångsrik SEO är beroende av bolagets digitala mognad, eftersom SEO-arbete innebär tekniska och innehållsmässiga förändringar. Det i sin tur, kräver både resurser och en adaptiv inställning att förändra på ledningsnivå. Saknas en välordnad förändringsstruktur på plats hos företaget, kan uppgiften att förändra bli svår. Gabriellas råd är att börja med att göra en organisatorisk kartläggning och få en förståelse för den digitala mognaden i bolaget.

Hur ska företag som expanderar till nya marknader tänka kring SEO?
Tre grundläggande SEO-förutsättningar för en gynnsam internationalisering är:

  1. Att ha lokalt unikt innehåll för respektive marknad.
  2. Om du vill hantera transaktionell data, bör du ha en plattform som stödjer lokala valutor och fraktsätt.
  3. Att investera tid i att skapa lokala länkar. Utan lokala länkar mot din domän kommer det bli tufft i det lokala sökresultatet.

Varför är det lokala söket viktigt? Det är enkelt. Lokal förankring är starkt kopplat till trovärdighet, vilket är något som Googles algoritmer givetvis försöker inkludera. Greg Gifford, Vice President of Search på DealerOn och uppskattad talare på Ungagged i London, förstärker min tes genom att lyfta vikten av specifika SEO-insatser för det lokala söket, där Google Maps och Google My business inte bara har en central roll, utan fungerar som en konkurrensfördel och barriär varumärken emellan.

Ett vanligt misstag många B2B-bolag gör
Ett utav de vanligaste misstagen är 301-ompekningar av sajten. Ompekningar är en kritisk faktor vid lansering av nya sajter. Det är viktigt att berätta för Google att den gamla sajten har flyttat, annars kommer Google ha svårt att hitta och indexera den nya adressen.

Hur ser framtiden ut?
- Givet den senaste förändringen av det mobila sökresultatet, tror jag att vi sannolikt kommer att se fler förändringar i samma riktning. Förmodligen inte lika drastiska förändringar, utan mindre tester som Google rullar ut för att öka CTR:en på Google Ads. Framöver kommer vi helt enkelt att se Google premiera det betalda söket. Jag tror att vi kommer se att Google sammanför information i sökresultatet likt vad som sker inom hotell, där priset flyttas in i kartresultatet, säger Gabriella. 

Gabriella fortsätter med att berätta att det fortsättningsvis kommer att vara en skillnad på olika vertikaler, och en intressant vertikal att hålla koll på är resor och hotell. Sen tror jag inte att det dröjer fullt så länge tills vi kommer att se In-SERP-Transactions, det vill säga att vi kan genomföra ett köp direkt i sökresultatet, utan att besöka sajten.

Om ni önskar komma i kontakt med Gabriella så kan ni connecta med henne här. 

Vill du veta mer om Goava?

Boka in en personlig rundtur i plattformen.

Boka demo