Så ökade Factoringgruppen försäljningseffektiviteten med Goava

6 maj 2024
Tillbaka till översikten

 

Factoringgruppen

 

Bakgrund
Factoringgruppen är ett finansbolag med lång erfarenhet och gedigen kunskap om företagande och finansiering inom factoringbranschen. Bland deras kunder finns både små och medelstora företag i hela Sverige. De erbjuder extra likviditet genom fakturaköp och belåning av fakturor samt inkassotjänster. Genom Factoringgruppen får du tillgång till en samtalspartner med rätt mix av erfarenhet och kunskap för att stötta dina affärer. 

Utmaning
Som många andra B2B-företag stod Factoringgruppen inför utmaningen att hitta nya kunder som var rätt för dem. Tidigare arbetade de med statiska företagslistor som var inte bara var ineffektiva, men också ett väldigt monotont arbetssätt för säljteamet. Detta arbetssätt ledde ofta till dubbelarbete och inte minst ökade kostnader. För att göra prospekteringsarbetet mer engagerande och ansvarsfullt samt undvika chansartad försäljning, ansåg de att det var nödvändigt med en övergång till en mer datadriven och personlig strategi. Förutom att effektivisera försäljningsarbetet behövde de även en lösning som smidigt integrerades med deras CRM-system, Hubspot. Detta för att relevant företagsinformation ska hålla sig uppdaterat, samt kunna effektivisera deras manuella arbete kring att importera och exportera data till CRM-systemet. 

“Den tidigare processen med att använda företagslistor var ganska tidskrävande.  Vi spenderade mycket tid på att hantera statiska listor och dubbelkollade ofta samma företag“.
 
Marcus Widell, Produktansvarig affärsutvecklare på Factoringgruppen
Marcus Widell

 

Lösning
Genom att implementera Goava som en del säljarnas vardag upplevde man snabbt en betydande förbättring och effektivisering i sin prospekteringsprocess, samt att integrationen med Hubspot möjliggjorde en datadriven och målinriktad prospektering. Goavas personliga rekommendationer och realtidsuppdateringar av viktig data gjorde det enklare för säljteamet att fokusera på de mest relevanta prospekten, vilket ledde till ökad effektivitet och engagemang. 

 Vi har på vår uppsökande försäljning en högre effektivitet och högre hit-rate på skapandet av leads och affärsmöjligheter. Förr krävdes det väldigt mycket fler kontakter och bearbetning av dessa kontakter än vad det görs idag”. 

Marcus Widell, Produktansvarig affärsutvecklare på Factoringgruppen

Resultat
Sedan Factoringgruppen började använda Goava har de sett märkbara förbättringar i sin uppsökande försäljning. Med högre hit-rate och bättre leads har effektiviteten i skapandet av affärsmöjligheter ökat avsevärt. Dessutom har tidsbesparingarna och de automatiserade processerna lett till en mer sömlös och produktiv arbetsmiljö för deras säljteam. Genom att byta till en datadriven försäljningsstrategi har de också kunnat undvika dubbelarbete och onödiga kostnader som tidigare var ett resultat av att köpa företagslistor.

”Att man hela tiden får rätt data i Hubspot att populera vissa typer av fält har varit guld värd. Det kan vara en sån självklar sak som att man alltid får företagsnamnen rätt skrivet i CRM:et och alltid uppdaterat med information. Det sparar även tid för våra säljare när de själva skapar upp nya företag, en snabbare process då Goava kan överföra den datan direkt istället”. 
Marcus Widell, Produktansvarig affärsutvecklare på Factoringgruppen

 

Vill du veta mer om Goava?

Boka in en personlig rundtur i plattformen.

Boka demo