C.A.G Ateles minskade tiden de lägger på prospektering med över 50%

26 oktober 2021
Tillbaka till översikten

Sedan C.A.G Ateles började använda Goavas prospekteringsverktyg har deras arbetsflöde effektiviserats och de har mer än halverat den tid som de tidigare la på att hitta nya potentiella kunder i Sverige och Norge.

- Vi lägger nu vår tid där den faktiskt gör skillnad! Goavas Sales Intelligence-plattform har verkligen underlättat vårt arbete med att hitta nya kunder, säger Pehr Dunger, Head of Sales på C.A.G Ateles. 

Profile pics (2)Ett av de främsta oberoende konsultbolagen inom digital handel

C.A.G Ateles är ett av de främsta oberoende konsultbolagen inom digital handel som baserat på marknadsledande standardplattformar levererar innovativa och användarvänliga lösningar med fokus på affärsnytta åt sina kunder inom både B2B och B2C. Deras kunder är medelstora och stora bolag med höga ambitioner med sin digitala handel.

- I korthet är det som skiljer oss mot våra konkurrenter 1. Vi är väldigt kundanpassade, då vi erbjuder flertalet e-handelsplattformar, 2. Vi har mycket erfarenhet inom bolaget som vi drivit sedan 2001, 3. Vi hjälper företag inom både B2B och B2C, vilket gör att vi får ett bredare perspektiv, som vi kan ta med oss in i respektive segment för att hitta innovativa lösningar, berättar Pehr.

Mer tid till kontakt och mindre tid till granskning av företagsinformation
Att prospektera, samla in och granska information manuellt tar tid. Det är ingen hemlighet för någon och en utmaning som C.A.G Ateles stod inför när de ville avsätta mer tid till att ta kontakt med prospekts men samtidigt lägga mindre tid till just granskning och insamling av företagsinformation.

- Vi ägnade oerhört mycket tid åt att granska och sammanställa företagsinformation kring prospekts innan vi tog kontakt. Det kunde vara alltifrån att hitta kontaktuppgifter, kontrollera omsättning och att förstå kundens nuvarande e-commerce-lösning, säger Pehr.

”Ger oss förslag på leads och ser till att vår data är uppdaterad i vårt CRM”
Genom att integrera Goava med sitt CRM har C.A.G Ateles lyckats effektivisera deras arbetstid och kan idag lägga mer tid på att nå ut till potentiella kunder, istället för att fastna i manuellt arbete.

- Goava sammanställer inte bara all information åt oss, utan ger oss även förslag på leads baserat på våra nuvarande kunder. Vi har Goava integrerat till vårt Hubspot, vilket gör att vi även får in all data direkt i vårt CRM, säger Pehr.

Goava underlättar verkligen vårt arbete med att hitta nya kunder. Det är ett fantastiskt verktyg som används på daglig basis hos oss på C.A.G Ateles. Vårt arbetsflöde har effektiviserats och vår tid läggs där den faktiskt gör skillnad betonar Pehr.

 
 

Vill du veta mer om Goava?

Boka in en personlig rundtur i plattformen.

Boka demo