Fieldly effektiviserade sin försäljningsprocess med hjälp av Goava: Sparad tid, ökad motivation och bättre resultat

6 mars 2024
Tillbaka till översikten

 

Kort om Fieldly Bransch SaaS Antal säljare 10 Aktiva marknader Sverige och Polen Huvudkontor Helsingborg CRM Hubspot (1)

 

Bakgrund
Fieldly är det digitala projektverktyget speciellt utvecklat för byggbranschen. Sedan 2014 har de hjälpt över 80 000 användare att arbeta smartare och mer effektivt genom minskad administration och bättre koll på projekten. Adam Nero kom in som ny försäljningschef på Fieldly för drygt ett år sedan och såg snabbt fördelarna med att integrera Goava ännu djupare i deras arbetssätt framåt.  

Utmaning
Precis som för många andra företag inom B2B hade Fieldly en utmaning i att deras CRM var fullt av företag, men det var svårt att prioritera bland dem och majoriteten av datan var utdaterad.  Säljarna kunde göra flera kontaktförsök på bolag som redan gått i konkurs eller så hade man felaktig information om företaget när man väl fick kontakt. Detta ledde till en känsla av att de kontaktade samma gamla företag om och om igen och de behövde lägga mycket tid på att manuellt söka upp företag för att säkerställa att informationen stämde. Detta var både ineffektivt och energikrävande vilket ledde till frustration och sämre motivation i teamet. 

“Goava har verkligen varit en nyckel till att hålla vårt CRM uppdaterat. Idag använder vi  Goava för att ta fram nya relevanta segment och vi vet att informationen är uppdaterad på alla företag i Hubspot
 
Adam Nero, Försäljningschef på Fieldly
Adam Neero Fieldly

 

 

Lösning
Genom att integrera Goava med Hubspot fann Fieldly en lösning på sina utmaningar. I Goava får de förslag på vilka företag de bör prioritera baserat på vilka företag de sålt till historiskt. Detta har gett säljarna en tydlig och effektiv process för hur de ska prospektera. Med hjälp av Goava säkerställer de även att deras CRM alltid är uppdaterat och genom automatiserade workflows i Hubspot säkerställer de att viktig information alltid når rätt person.

 

Resultat
Resultatet av att integrera Goava djupare i sitt arbetssätt har varit betydande för Fieldly. Tidigare spenderade säljarna mycket tid på att söka upp och verifiera företagsinformation manuellt. Tack vare automatiskt inmatning och uppdatering av data i Hubspot har de kunnat minska det administrativa arbetet avsevärt. Detta har frigjort tid som nu kan läggas på att göra fler kvalificerade kontaktförsök vilket lett till en ökad motivation i säljteamet. Med en mer effektiv och strukturerad process för prospektering där Goava hjälper dem att prioritera rätt företag har Fieldy ökat sin hitrate vilket i sin tur lett till ökad försäljning.
Fieldlys resa med Goava har inte bara gynnat säljteamet utan hela organisationen. Tack vare Goavas data har de fått en djupare förståelse för sin målgrupp och kunnat definiera sin ICP (Ideal Customer Profile) ännu tydligare. De har även fått bättre koll på sina befintliga kunder, vilket underlättar för deras Customer Success Team. Tack vare Goava kan de göra skarpare prognoser när det kommer till retention och identifiera nya möjligheter att växa tillsammans med sina befintliga kunder.  

Adam-at-hq (1)

Jag har insett hur produktiv du kan bli med hjälp av ett uppdaterat CRM och Goavas data bidrar verkligen till att vi kan fatta bättre beslut. Det bidrar inte bara till säljteamet utan till hela organisationen”. 

Adam Nero, Försäljningschef på Fieldly


Sammanfattningsvis har Fieldly genom att integrera Goava med Hubspot lyckats effektivisera sin försäljningsprocess, öka sin försäljning och skapa en mer motiverad och framgångsrik säljorganisation.

 

Vill du veta mer om Goava?

Boka in en personlig rundtur i plattformen.

Boka demo