Så prioriterar YouGo HealthPlan rätt bolag och ökar effektiviteten med Goava

30 mars 2022
Tillbaka till översikten

YouGo HealthPlan stod inför utmaningen att hitta rätt bolag att bearbeta. Tidigare arbetade de mycket med att göra research på till exempel Google, vilket var väldigt tidskrävande. - Med Goava har vi fått en mycket bättre uppfattning kring vilka bolag som passar bäst för vår produkt, samtidigt som vi hittat ett bättre och mer effektivt arbetssätt.

Yougo healthplan Evelina SjöstrandEn tydlig ambition att göra Sverige friskare

YouGo HealthPlan har en tydlig ambition att göra Sverige friskare och vill utbilda i vikten av hälsa och ta bättre val i vardagen. Kortfattat är YouGo HealthPlan ett digitalt kunskapsföretag som på ett enkelt sätt lokaliserar behovet av förebyggande friskvård hos företag. De tar ett helhetsgrepp kring hälsa och har hittat en viktig nisch i gränslandet mellan att stötta individer till ett hälsosammare liv och ge företag verktyg att medvetet stötta resurser mot rätt hälsosatsningar.

Då YouGo HealthPlan fortfarande är ett relativt nytt bolag och har endast funnits i fyra år, stod de inför utmaningen att rätt bolag att bearbeta. Tidigare arbetade de mycket med att göra research på till exempel Google, vilket var väldigt tidskrävande.

- Med Goava har vi fått en mycket bättre uppfattning kring vilka bolag som passar bäst för vår produkt, samtidigt som vi hittat ett bättre och mer effektivt arbetssätt, säger Evelina Sjöstrand på YouGo HealthPlan.

Mer relevant i dialoger med kunder och prospekts
Sedan YouGo HealthPlan börjat använda Goava upplever de att de är mer relevanta i sina dialoger med både kunder och prospekt.

- Tack vare att Goava samlar in information från sociala medier och nyheter kan vi enkelt och snabbt få en bild över vad som händer hos våra kunder och prospekt. Detta leder till att vi kan skilja oss mer från massan och vara mer relevanta i våra dialoger, säger Evelina Sjöstrand på YouGo HealthPlan.

Snabbt och enkelt att komma igång
Tidigare hade YouGo HealthPlan inget verktyg för att prospektera, samla in och granska information, utan gjorde mycket av arbetet manuellt. Vilket tog väldigt mycket tid.

- Det var viktigt för oss att hitta ett verktyg som var enkelt och där man snabbt kunde komma i gång. Därför är vi glada att vi hittade Goava! Förutom att vi idag jobbar mer strukturerat och effektivt så har plattformen gjort det lite roligare att jobba, säger Evelina Sjöstrand på YouGo HealthPlan.

En anledning till att det varit så enkelt att komma menar Evelina beror på att de fått en gedigen onboarding i plattformen. Vår Customer Success Manager har varit väldigt engagerad och vi har fått bra support med stor tillgänglighet, säger Evelina Sjöstrand på YouGo HealthPlan.

 

Vill du veta mer om Goava?

Boka in en personlig rundtur i plattformen.

Boka demo